LIGA NAVALA ROMANA

Revista marea noastra 

alătură-te ligii navale române

Povestea Ligii Navale Române

 Constituită în 1928 ca asociație culturală și patriotică, Liga Navală Română este o asociație de promovare a intereselor pe ape ale României. Obligată să-și înceteze activitatea sub regimul comunist, Liga Navală Română și-a reluat activitatea în 1990 redobândindu-și calitatea de persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.  

Misiunea Ligii Navale Române

Misiunea asumată a Ligii Navale Române este aceea de a milita, pentru:
• dezvoltarea potențialului naval al României;
• dezvoltarea și dotarea unei flote militare moderne și puternice, parte componentă a capacității de apărare a țării;
• dezvoltarea și dotarea Gărzii de Coastă a României în vederea unei protecții eficiente litoralului maritim și a căilor navigabile ale României;
• aducerea sectorului naval și a problemelor acestuia în atenția opiniei publice din România;
• aducerea sectorului portuar și a problemelor acestora în atenția opiniei publice din România;

Obiectivele Ligii Navale Române

Pentru atingerea misiunii sale, Liga Navală Română are în atenție următoarele :
• să încurajeze și să desfășoare activități de creație literară și artistică, științifică cu tematică navală, precum și studii, cercetări, consultanțe, întocmirea de proiecte, expertize etc, în domeniul naval;
• să contribuie la răspândirea de cunoștințe științifice și legislative în domeniul transporturilor pe apă, al siguranței navigației, al activităților în porturi, al proiectării și construcțiilor navale, al cercetării și învățământului de marină, al protecției mediului și salvării vieții umane pe mare și fluviu;
• să informeze opinia publică și organele puterii de stat asupra problemelor tehnice, economice, sociale și de altă natură ce pot influența interesele pe apă ale țării, sugerând soluții pentru rezolvarea acestora;

Acțiunile Ligii Navale Române

parteneri și sponsori