Filiala București are sediul pe Calea Griviței nr. 121 Sector 1. 

Membrii filialei se intrunesc săptămanal in fiecare marți la ora 11.00 la sediul fililalei. 

Filiala participă anual la activitătile Zilei Marinei din parcul Herăstrău și la alte activităti culturale organizate de autoritățile locale.