CONVOCAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A LIGII NAVALE ROMÂNE

În conformitate cu prevederile statutare în vigoare, dar și a pandemiei și a MĂSURILOR luate de Gvn din 14 octombrie 2020 pentru diminuarea impactului tipului de risc. Art. 14 prevede că în spații închise nu se pot aduna decât 20 de oameni respectând distanțarea socială de 1,5 metri, adică mai puțin de jumătate din cei care ar trebui să fie prezenți ar putea să fie în sală;

 Președintele Consiliul Director Național, a aprobat:

Convocarea Conferinței Naționale a Ligii Navale Române la data de 07 August 2021, orele 10.30.

Ședința va avea loc la sediul Muzeului Marinei din Constanța.

Norma de reprezentare – 3 delegați pentru fiecare filială.

Președinții celor 7 filiale au obligația să comunice secretariatului, în termen de 7 zile de la data prezentei:

  • numărul membrilor cotizanți din filială;
  • numele, prenumele și gradul (activ, rezervă sau retragere) pentru fiecare delegat la Conferința Națională.

ORDINEA DE ZI a Conferinței Naționale a Ligii Navale Române:

  1. Raportul activității desfășurate de Consiliul Director în anul 2021;
  2. Situația financiară în perioada scursă de la ultima Adunare Generală. Raportul Comisiei de Cenzori;
  3. Analiza și aprobarea propunerilor de modificare a statutului ediția 2012;
  4. Alegerea unui secretar general adjunct;
  5. Diverse;
  6. Încheierea lucrărilor;

Cu stimă,

Secretar general

Florin GUSMAN