Forma actuală

Poate deveni membru al Ligii Navale Române orice persoană fizică, cetățean român, indiferent de naționalitate, apartenență politică, sex, care a împlinit vârsta de 18 ani, aderă la programul și statutul Ligii si depune un formular de înscriere în acest sens. Formularul de înscriere în Liga Navală Română se poate depune la:
a) orice filială a Ligii Navale Române;
b) secretariatul Consiliului Director Național, în cazul persoanelor care domiciliază în localități în care nu există filiale sau care, dintr-un motiv sau altul, nu activează în cadrul filialei din zona de reședință.

Primirea noilor membri este aprobată în ședința Consiliului Director Național sau a Consiliului Director al filialei (sucursalei), după caz.

Forma propusă

7. (1) Poate deveni membru activ, cu drept de vot, al Ligii Navale Române:
a) orice persoană fizică, cetățean român, indiferent de naționalitate, apartenență politică, sex, care a împlinit vârsta de 18 ani, aderă la programul și statutul Ligii si depune un formular de înscriere în acest sens și plătește cotizația stabilită;
b) orice persoană juridică din România care aderă la programul și statutul Ligii, depune un formular de înscriere în acest sens și plătește cotizația stabilită.
(2) Formularul de înscriere în Liga Navală Română se poate depune la:
a) orice filială a Ligii Navale Române care are personalitate juridică, în cazul membrilor la nivel local/regional;
b) secretariatul Consiliului Director Național, în cazul membrilor la nivel național sau al persoanelor care domiciliază în localități în care nu există filiale cu personalitate juridică sau care, dintr-un motiv sau altul, nu activează în cadrul filialei din zona de reședință.
(3) Primirea noilor membri este aprobată în ședința Consiliului Director Național sau a Consiliului Director al filialei (sucursalei), după caz.

Vă rugăm să comentați acest articol în partea de jos a paginii.