Forma actuală

Statutul de membru al Ligii Navale Române încetează în următoarele cazuri:
a) nerespectarea prevederilor statutului, regulamentului sau a hotărârilor organelor de conducere;
b) desfășurarea unor acțiuni potrivnice scopurilor asociației;
c) neplata cotizației pentru o perioadă mai mare de 2 ani. 

Forma propusă

10. Calitatea de membru al Ligii Navale Române încetează în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) neplata cotizației pentru o perioadă mai mare de 2 ani;
c) nerespectarea prevederilor statutului și a hotărârilor organelor de conducere;
d) desfășurarea unor acțiuni potrivnice scopurilor asociației;

Vă rugăm să comentați acest articol în partea de jos a paginii.