Forma actuală

Liga Navală Română poate aproba înfiinţarea de asociatii la nivel local, în condiţiile în care, în localitatea respectivă există mai mult de 15 persoane care aderă la misiunea şi obiectivele Ligii Navale Române şi doresc să le pună în practică la nivel local.
Asociatiile ligii care au personalitate juridică se numesc filiale.
Asociatiile ligii fără personalitate juridică se numesc sucursale.
Într-o localitate nu poate fi decât o singură organizaţie a Ligii Navale Române.

Forma propusă

12. (1) Liga Navală Română își poate constitui filiale și sucursale ca structuri teritoriale în condițiile în care într-o localitate există cel puțin 15 persoane care aderă la misiunea și obiectivele ligii și doresc să le pună în practică la nivel local;
(2) Filiala este structura teritorială cu personalitate juridică și patrimoniu propriu care se constituie prin hotărâre a adunării generale a Ligii Navale Române;
Filiala are autonomie funcțională și decizională prin organele de conducere proprii;
(3) Sucursala este structura teritorială fără personalitate juridică și patrimoniu propriu și se constituie prin hotărâre a Adunării Generale a Ligii Navale Române. Sucursala nu are autonomie funcțională și decizională și nici organe de conducere, iar activitățile sale sunt subordonate și conduse Consiliul Director Național.

Vă rugăm să comentați acest articol în partea de jos a paginii.