Forma actuală

Adunarea Generală Națională a Ligii Navale Române se întrunește în sesiune ordinară și extraordinară.

Forma propusă

19. Adunarea Generală Națională a Ligii Navale Române se întrunește în sesiune ordinară și extraordinară, după cum urmează:
(1) Adunarea Generală Națională a Ligii Navale Române se reunește, în sesiune ordinară, în primul semestru al fiecărui an calendaristic la convocarea Consiliului Director National. Cu cel puțin 30 de zile înainte, Consiliul Director National stabilește:
a) data și locul Adunării Generale Naționale;
b) ordinea de zi a ședinței;
c) numărul de delegați și numărul de invitați;
d) norma de reprezentare a sucursalelor (filialelor), în funcție de numărul de membri cotizanți înscriși în fiecare filială;
(2) În situații speciale, poate fi convocată Adunarea Generală Extraordinară, la inițiativa Consiliului Director Național sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor prezenți la Adunarea Generală anterioară. Obligațiile organizatorice revin Consiliului Director Național, iar termenul de anunțare va fi redus la 15 zile.

Vă rugăm să comentați acest articol în partea de jos a paginii.