Forma actuală

Consiliul Director National are urmatoarele atributii:
a) organizeaza si conduce activitatea Ligii Navale Romane;
b) elaboreaza metode pentru realizarea obiectivelor Ligii Navale Romane;
c) elaboreaza programul de activitati in vederea realizarii obiectivelor si misiunii Ligii Navale
Romane;
d) gestioneaza bugetul Ligii aprobat de Adunarea Generala Nationala;
e) aproba actele juridice incheiate in numele asociatiei de presedintele Ligii Navale Romane
sau de alta persoana cu functie executiva imputernicita pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Ligii Navale Romane;
f) pune in aplicare recomandarile Colegiului National de Coordonare;
g) stabileste si aproba norma de reprezentare a filialelor (sucursalelor) pentru Adunarea
Generala Nationala;
h) in deplina conformitate cu prevederile statutului Ligii Navale Romane,aproba sau propune
regulamente, norme, instructiuni sau proceduri care reglementeaza buna functionare a activitatii organizatiei;
i) elaboreaza strategia de imagine a Ligii Navale Romane, produsele care poarta logo-ul
Ligii, lucrarile care se publica sub egida Ligii;
j) aproba componenta Colegiului de redactie al publicatiei oficiale a Ligii Navale Romane,
revista Marea Noastra, stabileste strategia redactionala, asigura fondurile necesare editarii
si tiparirii revistei;
k) face propuneri Adunarii Generale Nationale referitoare la Presedintele de onoare,
presedintii onorifici (dintre conducatorii Ligii Navale Romane cu stagii indelungate de
activitate) si la conferirea titlului de Membru de onoare al Ligii Navale Romane;
I) aproba conferirea titlului de „Membru asociat” al Ligii Navale Romane unor institutii,
asociatii, fundatii, etc;
m) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generala;

Forma propusă

23. Consiliul Director Național are următoarele atribuții:
a) organizează și conduce activitatea Ligii Navale Romane în intervalul dintre două Adunări Generale;
b) elaborează metode pentru realizarea obiectivelor Ligii Navale Române;
c) elaborează programul de activități în vederea realizării obiectivelor și misiunii Ligii Navale Române;
d) gestionează bugetul Ligii aprobat de Adunarea Generală Națională;
e) aprobă actele juridice încheiate în numele asociației de președintele Ligii Navale Române sau de altă persoană cu funcție executivă împuternicită pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Ligii Navale Române. În situații speciale poate împuternici în formă scrisă (mandat sau procură notarială) președintele Ligii sau altă persoană cu funcție executivă să încheie acte juridice în numele și pe seama Ligii Navale Române;
f) stabilește și aprobă norma de reprezentare a filialelor (sucursalelor) pentru Adunarea Generala Națională;
g) în deplina conformitate cu prevederile statutului Ligii Navale Române, aprobă sau propune regulamente, norme, instrucțiuni sau proceduri care reglementează buna funcționare a activității organizației;
h) elaborează strategia de imagine și de comunicare a Ligii Navale Române, produsele care poartă însemnele Ligii, lucrările care se publică sub egida Ligii, strategia redacțională a revistei Marea Noastră, asigură fondurile necesare editării și tipăririi revistei;
m) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală;

Vă rugăm să comentați acest articol în partea de jos a paginii.