Forma actuală

Secretarul General al Ligii Navale Române are următoarele atribuții:
a) conduce activitatea de secretariat, asigura păstrarea și arhivarea documentelor emise si primite de Liga;
b) organizează participarea la ședințe și adunări generale a celor convocați;
c) ține evidența îndeplinirii hotărârilor și prevederilor din planurile de măsuri;
d) redactează documentele care se trimit autorităților statului, autorităților administrative, la diferite instituții și asociații;
e) verifică îndeplinirea condițiilor statutare privind prezenta și votul în adunarea generală;
f) întocmește procesele verbale la adunări și ședințe.

Atribuțiile Secretarilor la nivel local sunt cele stabilite pentru nivel central, aplicate la cerințele
fiecărei filiale (sucursale).

Forma propusă

26. Secretariatul activității Ligii Navale Române este asigurat de secretarul general al Ligii Navale Române și de 2 (doi) secretari generali adjuncți. Secretariatul Ligii Navale Române are următoarele atribuții:
a) conduce activitatea de secretariat, asigura păstrarea și arhivarea documentelor emise si primite de Liga;
b) organizează participarea la ședințe și adunări generale a celor convocați;
c) ține evidența îndeplinirii hotărârilor și prevederilor din planurile de măsuri;
d) redactează documentele care se trimit autorităților statului, autorităților administrative, la diferite instituții și asociații;
e) verifică îndeplinirea condițiilor statutare privind prezenta și votul în adunarea generală;
f) întocmește procesele verbale la adunări și ședințe.

Vă rugăm să comentați acest articol în partea de jos a paginii.