Forma actuală
Denumire, scop, misiune, obiective, durata, sediu

Adunarea Generală a unei filiale are următoarele atribuții:
a) analizează activitatea desfășurată de Consiliului Director al filialei în perioada dintre adunări, aprobă raportul de activitate, descarcă de gestiune Consiliului Director pentru anul precedent;
b) aprobă bilanțul contabil pe anul precedent și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
c) analizează activitatea desfășurată de organele de conducere și control în perioada dintre adunări și stabilește măsuri de îmbunătățire a activității;
d) aprobă modificări în componența Consiliului Director al filialei;
e) aprobă, dacă este cazul, dizolvarea și lichidarea filialei (sucursalei) și stabilește destinația patrimoniului în conformitate cu legislația în vigoare.

Forma propusă

29. Adunarea Generală a filialei Ligii Navale Române este organul de conducere la nivel local.
Adunarea Generală a unei filiale are următoarele atribuții:
a) analizează activitatea desfășurată de Consiliului Director al filialei în perioada dintre adunări, aprobă raportul de activitate, descarcă de gestiune Consiliului Director pentru anul precedent;
b) aprobă bilanțul contabil pe anul precedent și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
c) analizează activitatea desfășurată de organele de conducere și control în perioada dintre adunări și stabilește măsuri de îmbunătățire a activității;
d) aprobă modificări în componența Consiliului Director al filialei;
e) aprobă, dacă este cazul, dizolvarea și lichidarea filialei și stabilește destinația patrimoniului în conformitate cu legislația în vigoare.

Vă rugăm să comentați acest articol în partea de jos a paginii.