Forma actuală

Adunarea Generală a filialei (sucursalei) se reunește, în sesiune ordinară, în primul semestru al fiecărui an calendaristic la convocarea Consiliului Director al sucursalei (filialei).
Cu cel puțin 30 de zile înainte, Consiliului Director al filialei (sucursalei) stabilește:
a) data și locul Adunării Generale;
b) ordinea de zi a ședinței;
c) numărul de delegați (membri înscriși cu cotizația plătită la zi);
d) numărul de invitați.

Forma propusă

31. Adunarea Generală a filialei (sucursalei) Ligii Navale Române se întrunește în sesiune ordinară și extraordinară după cum urmează:
(1) Adunarea Generală a filialei (sucursalei) se reunește, în sesiune ordinară, în primul semestru al fiecărui an calendaristic la convocarea Consiliului Director al filialei (sucursalei).
Cu cel puțin 30 de zile înainte, Consiliului Director al filialei (sucursalei) stabilește:
a) data și locul Adunării Generale;
b) ordinea de zi a ședinței;
c) numărul de delegați (membri înscriși cu cotizația plătită la zi);
d) numărul de invitați.
(2) În situații speciale, poate fi convocată Adunarea Generală Extraordinară, la inițiativa Consiliului Director al filialei (sucursalei) sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor prezenți la Adunarea Generală anterioară. Obligațiile organizatorice revin Consiliului Director, iar termenul de anunțare va fi redus la 15 zile.

Vă rugăm să comentați acest articol în partea de jos a paginii.