Forma actuală

Fondurile Ligii Navale Române nu pot fi folosite decât strict în vederea îndeplinirii
scopurilor pentru care au fost acordate şi pentru bunul mers al activităţilor asociaţiei.
Fondurile provin din :
a) cotizaţiile membrilor;
b) taxa de înscriere în LNR, stabilită anual de către Adunarea Generală a filialei (sucursalei);
c) colecte publice, tombole, concursuri etc;
d) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc;
e) liste de subscripţie publică;
f) comercializarea produselor de promovare a imaginii Ligii Navale Române: insigne,
pavilioane, timbre, calendare, albume sau mape de fotografii cu conţinut marinăresc, broşuri şi cărţi cu teme specifice etc;
g) resurse de la bugetul de stat sau din bugetele locale;
h) alte venituri legale.

Forma propusă

36. Veniturile și fondurile Ligii Navale Române vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopului și misiunii sale. Acestea provin din:
a) cotizațiile membrilor și membrilor asociați (persoane juridice);
b) taxa de înscriere în Liga Navală Română;
c) colecte publice, tombole, concursuri;
d) donații, subvenții, sponsorizări;
e) liste de subscripție publică;
f) venituri realizate din activități economice directe constând în comercializarea imaginii Ligii Navale Române;
g) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
h) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
i) dividendele societății/societăților comerciale înființate de Liga Navală Română sau de filialele acesteia;
j) alte venituri legale

Vă rugăm să comentați acest articol în partea de jos a paginii.