Proces Verbal

Încheiat azi, sâmbătă, 07.08.2021, la sediul Muzeului Marinei Române din CONSTANTA, etaj 1, Sala costumelor, cu ocazia  ședinței  Adunarea Generală Anuală a L.N.R. pe anul 2021.

Pentru această adunare generală, secretarul general a făcut două rânduri  de convocări pentru toate filialele L.N.R, prin E-mail și SMS iar pe unii din membrii CDN i-a contactat și telefonic.

La ședință au fost prezente, prin delegați, următoarele filiale: Brăila, Constanța, Mangalia, Tulcea, și Tr Severin.

Filiala Tr. Severin a fost reprezentată, de o singură persoană.

La ședință au lipsit Filialele București, Galați și Filiala Giurgiu care este în curs de dizolvare.

La sedință au participat fiind prezenți în sală:

membri C.D.N.:  Președinte L.N.R. – C.L.C. Laurențiu MIRONESCU, PrimVicepreședinte Cam. Fl. (Rtr.)  Aurel  CONSTANTIN, PrimVicepreședinte  C.L.C. Șerban BERESCU, Vicepreședinte Cdor. (Rz) Valeriu PANAIT,       Redactorul Șef al revistei Marea Noastră dr. Carmen ATANASIU, Secretar general Ofiter electrician maritim Florin GUSMAN, Secretar general-adj        Cdor. (Rtr) Ionel PREDA .

delegați, reprezentanți ai filialelor L.N.R. din țară (un total de 30 persoaneprezente în sală din numărul de 323 de membri declarați de filiale, membrii cotizanți până la data adunării din care: Brăila 98, București 55, Constanța 85, Tulcea 21 și Turnu Severin 59). Și

– invitați, domnul ANDREI reprezentul firmei S.C. NAVY MASTERS S.R.L.

Pe ordinea de zi au fost programate:

 1. Raportul președintelui L.N.R. asupra activității desfășurate în anul 2020. Detalii despre întrunirile C.D.N., acțiuni, cheltuielile efectuate de către președintele L.N.R. și C.D.N.. Raportor dl. Laurențiu MIRONESCU;
 2. Raportul Șefului Comisiei Centrale de Cenzori asupra bugetului L.N.R. central. Raportor dl. Radu C CONSTANTIN;
 3. Prezentarea unui proiect de program pentru anul 2021-2022,
 4. Analiza și aprobarea propunerilor de modificare a statutului LNR ediția 2012;
 5. Alegerea unui Secretar general-
 6. Diverse;
 7. Încheierea lucrărilor.

La propunerea Președintelui Mironescu, cu aprobarea adunării generale    Prezidiul  adunării a fost asigurat de Președintele CLC Laurențiu            MIRONESCU, PrimVicepreședinte Cam. Fl. (Rz.) Aurel CONSTANTIN,  și Secretar general Ofițer electrician maritim Florin GUSMAN

Secretariatul a fost asigurat de către Secretarul general al L.N.R..

Președintele L.N.R. a deschis ședința la ora 10,30 propunând adunării       generale păstrarea unui moment de reculegere în memoria celor care  au   fost  colegii noștrii și au trecut în eternitate.

Momentul a fost păstrat, apoi președintele a declarat deschisă ședința.

 1. Președintele a dat citire raportului de activitate al președintelui dar și al C.D.N.- ului asupra activității desfășurate în ultimul an.

Apoi, raportul de activitate a fost supus aprobării adunării generale.

Raportul a fost aprobat cu unanimitate de voturi, iar un exemplar   din raport a fost depus la secretariat.

 1. Președintele comisiei de cenzori a prezentat raportul Comisiei Centrale de Cenzori asupra activității financiare din ultimul an, al centralului ligii, (președinte și C.D.N.).

După citire, situația prezentată a fost supusă aprobării adunării generale.

Raportul, și activitatea financiară au fost aprobate cu unanimitate  de voturi iar președintele și CDN-ul au fost descărcați de gestiune.

Un exemplar din acest raport a fost depus la secretariat.

La discuțiile purtate pe marginea activității desfășurate în anul care a trecut, președintele a făcut câteva precizări privind lucrurile mai deosebite pe care le-a realizat liga în anul care a trecut, și anume:    

-Prezentarea activității publicației Marea Noastră dar și a activității depuse de către redactorul șef al publicației, dna. Carmen ATANASIU.

-Prezentarea activității Departamentului Marinei Civile privind repunerea în drepturi a personalului Navigant din marina comercială pentru modificarea Legii Pensiilor.

Domnia sa a precizat ca eforturi se fac depunându-se memorii și documente justificative la Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii dar și Camera Deputaților, în schimb răspunsurile sunt evazive iar audiențele solicitate nu s-au acordat sub motive diferite.

 1. Președintele a prezentat unui proiect de program pentru anul 2021-2022, care conținea următoarele activități: Ziua Marinei, continuarea discuțiilor pe marginea corectării Master Planului portului CONSTANȚA, finalizarea Legii pavilionului Național și Sulina 2021.

Propunerea a fost supusă votului AGN și a fost aprobată în unanimitate.

 1.  A fost deschisă discuția pentru modificarea statutului LNR, ediția 2012, formă dezbătută de peste patru ani după AGN de la Galați și ajunsă în        fază finală. În aceste condiții președintele a propus adunării generale ca să aprobe  însărcinarea CDN-ului, să ducă la bun sfârșit aceste demersuri      până în luna septembrie a.c., iar domnul Valeriu PANAIT  să finalizeze și  ROF- ul pentru a fi aprobat în ședința CDN-ului și ulterior într-o AGN          extraordinară.

A fost supusă la vot propunerea privind amânarea aprobării statutului si de modificare a statutului și a fost aprobată în unanimitate.

 1. Întrucât este necesară creșterea vizibilității ligii în plan național, președintele a propus, conform statutului în vigoare, alegerea și a celui de al doilea Secretar general adjunct în persoana domnului Cristian MUNTEANU administratorul site-ului LNR.

Propunerea a fost supusa votului AGN și a fost aprobată în unanimitate.

 1. La diverse, președintele a prezentat initiativa domnului Cdor. ( Rz ) Ioan DAMASCHIN de realizare a unui serial despre Marina Română, care să conțină 24 de episoade, din care 12 episoade pentru marina militară și 12 episoade pentru marina civilă. Apoi l-a invitat să ia cuvântul pe domnului comandor în rezervă.

Domnia sa a precizat că are acordul TVR  pentru prezentarea acestor episoade dar nu și finanțarea.

În continuare domnul presedinte a invitat-o pe doamna Adriana MIRONESCU să prezinte care sunt etapele pe care trebuie să le depășească o astfel de inițiativă. Domnia sa a relevat faptele:

Deocamdată, documentare nu există, resursele posibile existente nu au fost evaluate, aprobări pentru documentare nu există, scenariul nu există, finanțare nu există, iar conform precizării doamnei Adriana pentru 1 minut de imagine finală pe episod, sunt necesare 10 la 20 de minute de imagine.

Domnul președinte a fost de acord în principiu cu propunerea dar în condițiile în care aceste detalii vor fi lămurite.

În final s-a cerut acordul adunarii generale care a aprobat propunerea președintelui.  

În continuare, la diverse, domnul Florin GUSMAN a informat adunarea generală de câteva probleme nerezolvate încă.

Prima problemă, foarte importantă, este legată de sediul LNR, din calea Grivitei, nr 121, Sectorul 1, care se află într-o stare de degradare înaintată. Și pentru care filiala București a LNR a făcut două demersuri, anul trecut, pentru alocarea altui spațiu la primaria Municipiului București, demersuri la care nu a primit nici un răspuns.

Filiala cere ajutorul președintelui la aceste demersuri.

Domnul CLC Stelian URSU s-a ridicat în picioare și a spus că normal, sediul LNR ar trebui să fie în CONSTANTA, iar demersurile să fie făcute pentru mutarea la CONSTANȚA a sediului.

Domnul Florin GUSMAN a prezentat două soluții pentru sediul ligii. Una la Ministerul Transporturilor în mod gratuit, iar cea de a doua la GEIP palat C.F.R. cu închiriere de spațiu prin contract.

Nu au fost supuse la vot propunerile, iar președintele a răspuns că va cere părerea filialelor LNR privind acest aspect.

A doua problemă a fost solicitarea de a posta pe site-ul LNR statutul actual al ligii ediția 2012.

Sa supus la vot propunerea ți a fost aprobata în unanimitate.

A treia problemă a fost soarta publicației Marea Noastră care apare în tiraj de 500 de exemplare si nu oferă vizibilitate necesară ligii.

Pentru a formula căteva opinii a fost invitat la prezidiu domnul Cristian MUNTEANU prospăt ales Secretar general adjunct.

Domnia sa a propus trei variante.

Din cele trei, a fost supusă adunării generale, aceea care prevede postarea pe site-ul ligii a publicațiilor de la început până la ultimile 4 numere, ecart care va fi păstrat permanent.

Vizionarea va fi gratuită iar descarcarea se va face contra cost.

Propunerea a fost supusă adunării generale și a fost aprobată în unanimitate.

6.Președintele multumește în numele CDN invitaților făcând în continuare un scurt briefing asupra modului în care reușește să strângă  fondurile necesare activităților ligii dar și a publicației Marea Noastră solicitînd participanților concursul la strâgerea de fonduri.                                                                    

Președintele a cerut filialelor și membrilor C.D.N. să facă tot ce pot pentru a atrage sponsorizări pentru aceste activitați. De la participanții la adunare nu a venit nicio propunere sau vreo sugestie.

În încheiere președintele ligii a mulțumit participanților pentru prezență dar și pentru efortul depus de a veni la adunare, declarând închisă ședința.

                                                                                                                                           Președinte Laurențiu MIRONESCU

PrimVicepreședinte Aurel CONSTANTIN

PrimVicepreședinte Șerban BERESCU

Secretar general Florin GUSMAN