Propunere supusă dezbaterii de – Vicepreședinte – Cdor. (Rz) Valeriu PANAIT ( Membru Filiala BUCUREȘTI L.N.R.)

Regulamentul de organizare si functionare al LNR
Proiect(structura ROF)

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

CAPITOLUL II
Organizarea şi conducerea LNR, structură, atribuţii funcţionale
1)-La nivel central
Adunarea generală
-Pregatirea si desfasurarea Adunarii generale anuale
-Pregatirea si desfasurarea Adunarii generale de alegeri(din 4 in 4 ani
2)-La nivel teritorial
Adunarea generală
-Pregatirea si desfasurarea Adunarii generale anuale
-Pregatirea si desfasurarea Adunarii generale de alegeri(din 4 in 4 ani)
3)-Organe centrale de conducere (atributii si proceduri de lucru)
-Preşedintele
-Secretarul general+secretariadjuncti
-Vicepreşedinţi
-Membrii
4)-Organe de control
-Comisia de cenzori-proceduri de lucru
5)-Organe Teritoriale de Conducere(atributii si procedure de lucru)
Filiale
-Preşedintele
-Secretarul
– Vicepreşedinţi
-Membrii
Sucursalele LNR ????(numar de membrii-)
6)-Comisia de cenzori-proceduri de lucru
7)-Relatiile functionale
-Relatiile de reprezentare
-Relatiile ierarhice
-Relatiile de colaborare/coordonare
-Relatiile cu autoritatile publice- LNR asociatie de utilitate publica

CAPITOLUL III
1)-Structurile consultativ – executive de specialitate ale LNR
-La nivel central Departamente, Responsabili pe domenii de activitate.
-Secretariatul-la nivel central si la nivel local
-La nivel teritorial Compartimente/Responsabili pe domenii de activitate.

2)-Departamentele / Compartimentele / Responsabilii pe domenii de activitate
-Coordonare sucursale
-Comunicare si IT
-Redactii publicatii+relatiile cu alte publicatii de profil
-Financiar-contabilitate
…………………………………
CAPITOLUL IV
Modul de dobândire şi încetare a calităţii de membru al LNR. Procedura de contestare/revocare a membrilor LNR care ocupă funcţii de conducere la nivel central şi teritorial
CAPITOLUL V
Drepturi, indatoriri şi sancţiuni
CAPITOLUL VI
Patrimoniul LNR. Modul de stabilire şi încasare a cotizaţiei si de evidenta a membrilor LNR

CAPITOLUL VII
Mijloace de activitate
1)-Raportarea anuala ca asociatie de utilitate publica-publicarea in Monitorul Oficial
2)-Procedura de monitorizare prin solicitarea de informatii de la autoritatile publice(conform prevederilor constitutionale si ale legii..)
3)-Incheierea de protocoale de colaborare/cooperare
4)-Relatiile cu mass-media
5)-Relatiile cu alte asociatii si fundatii
6)-Procedurile de obtinere de sponsorizari si donatii
7)-Stabilirea de relatii cu organizatii similare din alte tari

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii Finale
1)-Procedura de dizolvare
2)-Alte dispozitii