„Marea Noastră”

– revista Ligii Navale Române –

Pentru Liga Navală Română (LNR), înființată în anul 1928, unul  dintre cele mai importante  mijloace de acțiune a fost, și continuă să fie, activitatea publicistică, revistele  editate sub egida LNR ridicând prestigiul presei naționale de marină din toate timpurile.

În noiembrie 1931, a văzut lumina tiparului una  dintre cele mai valoroase reviste în domeniu:  „România Maritimă şi Fluvială” , care a devenit, în mai 1934, „Marea Noastră”, titlu simbolic sub care va fiinţa până la încetarea apariţiei, în anul 1949.

Colectivul de redacţie al acestei reviste, editate sub egida Ligii Navale Române, s-a bucurat, de la început, de nume prestigioase: comandorul Eugeniu Botez (Jean Bart) director,  comandorul Aurel Negulescu (Moş Delamare) redactor, iar funcţia de secretar de redacţie a deţinut-o timp îndelungat locotenentul Dimitrie Ştiubei, renumit astăzi pentru picturile sale marine.

Desfiinţarea Ligii Navale Române de regimul comunist în anul 1949 şi interzicerea organului său de presă, au dus la întreruperea pentru aproape jumătate de secol a unei valoroase tradiţii în domeniu. Revista „Marea Noastră” a fost suspendată între anii 1949-1990, iar arhiva Ligii Navale Române, împreună cu majoritatea revistelor și documentelor care au atestat funcționarea și activitatea ei au fost distruse în aceeași perioadă.

După evenimentele din Decembrie 1989 şi reînfiinţarea Ligii Navale Române, în aprilie 1990, revista „Marea Noastră” și-a reluat apariţia într-o serie nouă, editată la Constanţa şi tipărită la Monitorul Oficial R.A., la Bucureşti, propunându-și să fie urmaşa  revistei cu acelaşi nume fondată în anul 1931 de Jean Bart.

În vara anului 2010, revista „Marea Noastră”, a cunoscut o transformare benefică, concreatizată prin standardul tehnic performant și conţinutul ancorat, din ce în ce mai mult, în realitatea momentului.

Publicația Ligii Navale Române a cunoscut, pe parcursul întregii sale existențe, o evoluție remarcabilă, constituindu-se pentru noi, cei de azi, într-o valoroasă sursă de istorie a marinei. Dar, ținând seama de faptul că despre perioada ante și, într-o măsură, post decembristă a revistei s-a scris,   în cele ce urmează ne vom referi la etapa care a debutat în iulie 2010.

Noul format a plecat la drum cu numărul 76 şi a ajuns, anul acesta,  în septembrie 2020 la numărul 122.  În total 45 de numere care însumează 2743 de pagini de opinii, file de istorie,  analize a realităților etapei pe care o parcurgem, marcând realizări dar și eșecuri, atenţionând forurile de decizie şi opinia publică în legătură cu problemele stringente care frământă Marina română, Militară și  Comercială deopotrivă, cum sunt: învăţământul de marină, Flota maritimă comercială și pavilionul naţional, personalul navigant, situaţia navigaţiei fluviale, salvarea patrimoniului istoric naval ş.a. Nu în ultimul rând, prin studierea modelelor oferite de înaintași și prezentarea unor soluții pentru viitor, „Marea Noastră” își propune readucerea României printre națiunile maritime. Trebuie subliniat, de asemenea, că în mulțimea de posibilități care pot constitui subiecte în revistă, cei mai importanți sunt oamenii. Peste 300 de personalități au fost evocate și peste 500 de anonimi, marinari militari și civili, se regăsesc în paginile sale.

Cele 45 de numere editate începând cu anul 2010, conținând peste 1000 de articole, sunt distribuite în comunitatea maritimă, fluvială și portuară oferind celor interesați informații interesante și, foarte important, inedite.

Descoperirea și obținerea unor materiale tematice care nu au mai văzut lumina tiparului și fotografiile, color, sepia, alb negru, în cea mai mare parte originale, piese cu certă valoare de document, realizarea grafică  deosebită,  coperțile originale, la rândul lor, 90% inedite,   conferă publicației calitatea unui obiect de colecție, potențând importanţa revistei în spaţiul maritim și fluvial românesc.

Dr. Carmen Irène ATANASIU

Redactor șef

 

redactor-şef: Carmen Irene ATANASIU carmen.atanasiu@gmail.com

redactori: Carmen Irene ATANASIU, Aurel CONSTANTIN, Florin GUSMAN, Petre MARAVELA, Laurențiu MIRONESCU, Costel MITU, Marian MOȘNEAGU, Ion NAE, Ionel PREDA, Niculae ȘTEFAN

consilieri: Andreea ATANASIU-CROITORU, Gabriel-Felician CROITORU

colaboratori: Lidia ATANASIU, Șerban BERESCU, Adina BOCAI, Eugen BULBOACĂ, Nicolae CHICHI, Marinel CHIRIAC, Vasile CRISTOI, Virgil ENE-VOICULESCU, Victor GÎDIUȚĂ, Florin IORDĂNOAIA, Neculai IUREA, Diana OANCĂ, Nicolae ORAC, Marius Laurențiu ROHART, Constantin RUSU, Cristina SÎMBETEANU, Octavian TĂRĂBUȚĂ, Cătălin TRUȘCĂ

secretar de redacţie: Maria GROSU

macheta (©): textimage

visual editor: Costel MITU – costel.mitu@textimage.ro

editor: Liga Navală Română, Clădire Administrativă P+1, Poarta II, Incinta Port, 900900, Constanța, România.

[t]: + 40 241 60 18 25 [fax ]: +40 341 81 80 84

e-mail:  marea_noastra@yahoo.com

tipărit la: Monitorul Oficial R.A.

Răspunderea juridică pentru conținutul articolelor aparține în exclusivitate autorilor, conform art. 206 CP.

Revistă trimestrială, 60 pagini, color, ISSN 1233-0332, preț 15 lei /exemplar.

Revista Marea Noastră (în general numărul curent și eventual numărul trecut) poate fi găsită în librăriile Cărturești (direct în Constanța și prin comandă în celelalte magazine Cărturești din țară).

Anumite numere mai sunt încă disponibile la redacție. Ne puteți trimite un e-mail cu numerele dorite și vă informăm ce anume mai avem disponibil.

Prețul unui exemplar este de 15 lei (îndiferent de număr) plus cheltuielile poștale.

Cel mai sigur mod de a nu pierde nici un număr al revistei este abonamentul.

Pentru a vă abona puteți descărca formularele :

• Formular abonament persoane fizice

• Formular abonament persoane juridice