Forma actuală

Lucrările Adunării Generale se pot desfăşura numai în prezenţa majorităţii simple a membrilor cu drept de vot, raportaţi la convocatorul de şedinţă. Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot prezenţi.

Forma propusă

32. Lucrările Adunării Generale a filialei (sucursalei) se pot desfășura numai în prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot, raportați la convocatorul de ședință. Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot prezenți.

Vă rugăm să comentați acest articol în partea de jos a paginii.